www.lammb.cz - Laser Adjustment & Measurement of Machine Bases

Aktualności

Od 1 kwietnia 2008
Obszar działalności firmy oraz nasza oferta napraw elektroniki przemysłowej zostały rozszerzone o inne niestandardowe typy komponentów systemów sterowania Siemens.
Od 17 kwietnia 2007
Oferujemy kalibrowanie osi wirujących przez system Renishaw RX 10, który dzięki powiązaniu z interferometrem Renishaw ML10 zapewnia kalibrowanie dowolnego kąta obrotu osi wirującej. Możliwe jest prowadzenie kalibrowania w cyklu automatycznym, podobnie jak przy mierzeniach dokładności pozycjonowania. Stół RX 10 śledzi automatycznie ruch oś i obracając się w przeciwnym kierunku zachowuje ciągłą pozycję pomiarową układu optycznego. Dokładność pomiarowa przy kontroli osi rotacyjnych osiąga wartość ± 1kątowej sekundy.

Pozycjonowanie - Położenie/ustawienie do pozycji urządzeń, silników i części wirujących.

Prawie 50% wszystkich wyłączeń maszyn jest powodowane przez niewspółosiowości. Pozycjonowanie wrzecion oznacza przedłużenie ich trwałości eksploatacyjnej, podniesioną produktywność i podwyższoną jakość produkcji. Niewspółosiowość wałów zwiększa zagrożenie w pracy, prowadzi do nieplanowanych przestojów w produkcji, zwiększa pobór energii i może wpływać na jakość produktu finalnego.


Laserowe pomiary i pozycjonowanie współosiowych elementów maszyn, takich jak tuleje łożyskowe turbogeneratorów, uszczelnienia parowe, łożyska zestawów maszyn wykorzystujących ruch posuwisto-zwrotny, np. silnik - pompa, silnik - przekładnia, pozycjonowanie – położenie/ustawenie do pozycji nie połączonych wałów, które nie mogą się obracać tylko częściowo.


Możliwości diagnozowania

Pomiary są realizowane laserami firmy FIXTUR Laser, wyniki tych wszystkich pomiarów są rejestrowane w postaci protokołów. Dodatkowo, do wyświetlanych rezultatów definiujemy wzorzec dla całych zespołów maszyn, na które składa się z sześciu urządzeń, tablic z tolerancjami, wspólczynników wpływu wzrostu temperatury. Definicje maszyn i wyniki pomiarów są zorganizowane stosownie do miejsca pracy i urządzenia lub zespołu maszyn.