www.lammb.cz - Laser Adjustment & Measurement of Machine Bases

Aktualności

Od 1 kwietnia 2008
Obszar działalności firmy oraz nasza oferta napraw elektroniki przemysłowej zostały rozszerzone o inne niestandardowe typy komponentów systemów sterowania Siemens.
Od 17 kwietnia 2007
Oferujemy kalibrowanie osi wirujących przez system Renishaw RX 10, który dzięki powiązaniu z interferometrem Renishaw ML10 zapewnia kalibrowanie dowolnego kąta obrotu osi wirującej. Możliwe jest prowadzenie kalibrowania w cyklu automatycznym, podobnie jak przy mierzeniach dokładności pozycjonowania. Stół RX 10 śledzi automatycznie ruch oś i obracając się w przeciwnym kierunku zachowuje ciągłą pozycję pomiarową układu optycznego. Dokładność pomiarowa przy kontroli osi rotacyjnych osiąga wartość ± 1kątowej sekundy.

Kontakt

e-mail: lammb@lammb.cz
tel.: 00420 595 954 398
fax: 00420 595 952 638

IČ: 27808254
DIČ: CZ27808254

Siedziba firmy:
Kotkova 2/192
703 00, Ostrava - Vítkovice
Czechy

Plan dojazdu do firmy LAMMB Systems Ltd.


Pracownicy

BINAR Lumír

pełnomocnik
kom: 00420 736 605 973
e-mail: lumir.binar@lammb.cz

VADOVIČOVÁ Marcela

asystent
mobil: 00420 733 534 857
e-mail: marcela.vadovicova@lammb.cz

MAREČEK Juraj

Managing director
mobil: 00420 731 415 082
e-mail: juraj.marecek@lammb.cz

LIPOVÝ Pavel

menadżer serwisu
mobile: 00420 739 454 143
e-mail: pavel.lipovy@lammb.cz

DVOŘÁK Filip

inżynier serwisu
mobil: 00420 739 454 144
e-mail: filip.dvorak@lammb.cz

JELÍNEK Michal

diagnosta analizy drgań
mobil: +420 776 263 268
e-mail: michal.jelinek@lammb.cz

ONDERKA Radek

inżynier serwisu
telefon: 00420 739 454 147
e-mail: radek.onderka@lammb.cz